Hjem » Erhverv » Budgetforlig med stærkt anlægsbudget på plads i Kommunen

Budgetforlig med stærkt anlægsbudget på plads i Kommunen

Det er en tilfreds borgmester, Iver Enevoldsen (V), der kan konstatere, at et enigt byråd bakker op om budgetforliget for Ringkøbing-Skjern Kommune for 2018.

»Vi har haft en god proces, hvor det er tydeligt, at alle partier har haft en ambition om at sikre et robust budget for 2018, hvor vi samtidig kigger fremad. Det er ingen hemmelighed, at særligt budgetterne på de store velfærdsområder har været pressede i 2017. Derfor er jeg meget tilfreds med, at byrådet har kunnet bruge en del af sit råderum til at lukke hullerne på børne- og familieområdet samt handicap- og psykiatriområdet og sikre en række serviceforbedringer. Det er blandt andet muliggjort af en gunstig beskæftigelses-situation i kommunen«, siger Iver Enevoldsen.

Han fremhæver samtidig at budgettet, fastholder byrådets høje ambitioner for områdets vækst, og at anlægsområdet er blevet tilført ekstra midler:

»Vi har med budgettet besluttet at fastholde det historisk høje anlægsniveau fra 2017. Her har vi et særligt fokus på initiativer, der øger bosætnings-mulighederne og som bidrager til vækst og erhvervsudvikling i kommunen. Sammenholdt med det høje anlægsniveau fastholder vi kommunens vækstambitioner«.

Budgettets indhold

Med budgetforliget prioriterer byrådet at sikre robuste budgetter på de store velfærdsområder. Der er således tilført Social- og Sundhedsområdet yderligere ca. 20 mio. kr., mens Børne- og Familieområdet tilføres ca. 17 mio. kr.

På driftsbudgettet kan følgende tiltag fremhæves:

  • Styrkelse af erhvervsservice gennem ansættelse af flere sagsbehandlere på det tekniske område: 1,2 mio. kr.
  • Tilførsel af midler til dagplejen: 2,2 mio. kr.
  • Forbedret hjælperordning for borgere med kroniske vejrtrækningsproblemer: 1,9 mio. kr.
  • Forøgelse af budgettet til hjælpemidler: 1 mio. kr.
  • Ramme på sundheds- og omsorgsområdet til specialiserede botilbud: 2,5 mio. kr.
  • Etablering af byforum for centerbyerne: 1 mio. kr.
  • Forsøgsprojekt med øget anvendelse af lokale, økologiske fødevarer i kommunale institutioner: 200.000 kr. i 2018 og 2019.
  • Ramme til fritidstilbud på børne- og ungeområdet: 200.000 kr.

Stort anlægsbudget også i 2018

Byrådet har et mål om at sikre kommunen en kassebeholdning på 150 mio. kroner. Med den nye budgetaftale er der mellem partierne aftalt et kassetræk på 20 mio. kroner til nye investeringer.

»Kommunen er i en situation, hvor vi fint lever op til vores målsætning om en sund kassebeholdning. Derfor er det besluttet at bruge 20 mio. kroner fra kassebeholdningen til at indhente noget af det efterslæb på anlæg, vi har sammenlignet med andre kommuner. Det giver blandt andet mulighed for at tilføre det tekniske område 10 mio. kr., hvor vi har bedt Teknik- og Miljøudvalget om at komme med forslag til, hvordan vi bedst bruger disse penge i 2018«, siger Iver Enevoldsen.

Af øvrige anlægsprojekter kan fremhæves:

Specialdaghjem i Skjern Seniorcenter: 4,2 mio. kr. i 2018 (samt afledt drift)

Ventilation på Spjald Skole: 4,2 mio. kr. i 2018

Forundersøgelse af »Skolerne i Skjern«: 500.000 kr. i 2018

Telemedicinsk projekt: 1,1 mio. kr. i 2018.

Udvidelse af cafeen i Fredensgade i Skjern: 1,3 mio. kr. i 2019.

Øget anlægstilskud til idrætshaller: 512.000 kr. i 2018 stigende til 925.000 kr. i de næste år

Derudover er der i budgetaftalen afsat midler til almene boliger i såvel Skjern, Tarm og Videbæk samt Ringkøbing K i den kommende budgetperiode.

Gruppeformand Søren Elbæk (A) udtaler om budgettet:

Vi har indgået et både robust og ambitiøst budgetforlig, hvor der er opnået en række klare forbedringer for kommunens borgere og erhvervsliv. Her kan vi nævne dagplejeområdet, hvor vi med budgettet har fået ændret det match, der er mellem dagplejere og børn, så vi får en bedre normering og bedre vilkår. På misbrugsområdet sætter vi gang i en analyse, der skal garantere, at vi får det rigtige ud af vores behandling. Det er et område, hvor vi ved, at mange kæmper med svære familiemæssige udfordringer – bl.a. fordi området er ekstremt tabubelagt. Vi er også rigtig glade for den pulje på 10 mio. kroner, der er afsat til Teknik- og Miljøudvalget, som skal sikre et tiltrængt løft af hele kommunens anlægsområde. Herudover er vi stolte af den store satsning, der kommer til at ske på området for almene boliger, der ikke mindst handler om at sikre bosætningspotentialet i eksempelvis Videbæk.

Gruppeformand Kristian Andersen (K) udtaler:

Vi har indgået et stærkt forlig, hvor vi først og fremmest har kigget på det klare efterslæb, vi har haft på børne- og familieområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Her har vi meget klart givet et signal om, at vi nu lukker hullet. Samtidig har vi sikret 2,5 mio. kroner til de specialiserede botilbud, der øger den kvalitet, vi kan tilbyde i vores løsninger. Begge tiltag er vigtige politikområder for Kristendemokraterne. Vi har med forliget også iværksat en analyse af pleje- og ældreområdet, der skal sørge for, at vi har det rigtige tilbud til vores ældre både nu og i fremtiden. Endelig vil jeg fremhæve, at vi med forliget bekræfter vores klare opbakning til finansieringen af NaturKraft og ambitionen om at skabe et oplevelsesfyrtårn i Vestjylland.

Gruppeformand Pia Vestergaard (F) udtaler:

For SF er det afgørende, at vi med forliget undgår en lang række grimme besparelser på børne- og familieområdet samt handicap- og psykiatriområdet. Vi har i 2017 set et pres, der har tydeliggjort, at vi har kæmpet med et markant efterslæb. Det tager vi nu hånd om, og det har vi blandt andet gjort ved at tilpasse vækstpuljerne. Vi har med forliget også igangsat en tiltrængt analyse af pleje- og ældreområdet. Vi står med en udfordring, der kun vil vokse sig større, hvis vi ikke får lavet de rigtige løsninger allerede nu. Det gælder også for vores dagpleje, hvor vi er stolte af, at vi nu sikrer vores børn en bedre normering. For SF har det også været vigtigt, at få et markant større fokus på den natur, der er hele grundlaget for vores område. Det kommer blandt andet til at ske med et initiativ, hvor vi sikrer naturplejen i vores Natura 2000-områder.

Gruppeformand Jan Holm Rasmussen (J) udtaler:

Vi er glade for, at vi har opnået et godt og fremadskuende forlig, som et enigt byråd står bag. Det er vigtigt, ikke mindst for et kommende nyt byråd, men også for kommunens mange medarbejdere, som vi sender et signal til om en stærk, fælles retning. Med forliget sætter vi fokus på de positive tendenser, vi ser i kommunen eksempelvis hos vores erhvervsliv. Her fortsætter vi vores ambitiøse satsning med vækstpuljerne samtidig med, at vi forstærker vores fokus på bosætningsmulighederne i eksempelvis Videbæk. Ved at styrke initiativet “Lær Dansk” sætter vi målrettet ind i forhold til integrationen af de mange fra eksempelvis Østeuropa, der kommer for at arbejde i kommunen. Vi har med forliget også fokus på at sikre vores unge mennesker de rigtige tilbud. Her går vi ind i forhold til driften af Street Park, så vi også fremover har et samlingssted for gadeidrætten. Vi er også glade for, at vores forslag om at etablere et byforum for centerbyerne er prioriteret. Vi er ikke i tvivl om, at der ligger et stort potentiale i, at byerne koordinerer det store udviklingsarbejde, der sker hver dag.

Gruppeformand Bent Brodersen (I) udtaler:

Vi vil gerne kvittere for et godt budgetforlig, som vi er stolte over at være en del af. Vi er særligt glade for, at vi med forliget har taget hånd om den store udfordring, vi har haft på voksen- handicapområdet og i socialpsykiatrien. Her har budgetterne ikke hængt sammen med det pres, vi har oplevet. Vi er også godt tilfredse med, at vi nu får kigget på pleje- og ældreområdet. Her er opgaven at skabe et sammenhængende og godt tilbud, der tager højde for det behov, et stigende antal ældre har. På samme måde skal vi sikre, at hele vores område hænger sammen. Her iværksætter vi en større mobilitetsanalyse, som jeg glæder mig til at se resultatet af. Endelig vil jeg gerne fremhæve det byforum, vi sætter i gang. Det skal styrke det store arbejde, der sker i vores centerbyer.

Gruppeformand Kristian Bøgsted (O) udtaler:

Med forliget sætter vi fokus på, at alle vores børn og unge får mulighed for at indgå i et aktivt fritidsliv. Det gør vi blandt andet ved at tilføre 200.000 kroner til fritidsområdet, hvorved vi øger muligheden for at alle børn uanset forældrenes indtægt kan indgå i kommunens mange fritidsaktiviteter. Med forliget har vi også vedtaget, at vi fremover åbner vores genbrugspladser om søndagen. Her er tale om, at vi tilpasser et servicetilbud, så det passer ind i borgernes hverdag. Vi har i år lavet et stærkt forlig, der tager hånd om de udfordringer, vi har på eksempelvis velfærdsområderne. Det er samtidig et forlig, hvor vi fortsætter vores vækstambitioner. Her vil vi gerne takke de andre partier for at sende et stærkt signal til et nyt byråd om en fælles retning.

Gruppeformand Hans Østergaard (V) udtaler:

Vi kan både være glade og stolte over et budgetforlig, hvor vi ikke blot fastholder et stærkt serviceniveau, men hvor vi også på en række områder løfter det. Her vil jeg ikke mindst fremhæve, at vi med forliget fastholder vores fokus på at skabe en folkeskole, der løfter vores børn og unge og giver dem stærke redskaber indenfor innovation og digitalisering. Vi opjusterer med forliget også vores erhvervsservice, så det harmonerer med det opsving, vi mærker hos vores virksomheder. Helt konkret ansætter vi to konsulenter, der skal afhjælpe virksomhedernes øgede efterspørgsel. Vi er også glade for, at vi med aftalen sikrer et specialdaghjem som en del af de nye Skjern Seniorcenter.

Gruppeformand Peder Sørensen (Å) udtaler:

Vi har med forliget lagt de grundsten, der skal til, for at vi fremadrettet kan håndtere og gribe de udfordringer og muligheder, som vi allerede nu kan se, kommer. Vi vil gerne takke for den gode tone i forhandlingerne partierne imellem. Det tegner godt for det fremtidige arbejde – også i et nyt byråd efter nytår. Vi skal gribe de nye tendenser, vi ser, og der har kommunen et særligt ansvar for at gå foran. Det kommer blandt andet til at ske med et forsøg, hvor vores kommunale institutioner øger anvendelsen af lokale og økologiske fødevarer i deres madlavning. Vi har nogle store beslutninger, der skal tages, og der er vi med forliget allerede nu godt på vej.

Budgetforslaget 1. behandles i byrådet 12. september 2017.

Yderligere oplysninger kan hentes i filerne her

Resultatopgørelse 2018 – 2021.pdf

DUT-sager 2018–2021.pdf

Nye tiltag 2018 – 2021.pdf

Anlæg 2018 – 2021.pdf

Forsyning drift 2018 – 2021.pdf

Forsyning anlæg 2018 – 2021.pdf

Naturens Rige

Kommentar

kommentarer

Læs også

Vil du have indflydelse på Hvide Sandes udvikling

Så er chancen her, hvor Arkitektskolen i Aarhus inviterer til Workshop og Debat om fremtidens …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *