Naturens Rige

Skoleledere og -lærere forlader Skolestrukturudvalget

Skoleledere og -lærere forlader Skolestrukturudvalget

Repræsentanterne for Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening har forladt det særlige §17, stk 4-udvalg, der skal se på skolestrukturen i Ringkøbing-Skjern Kommune. “Helt udramatisk”, siger fagchef for Dagtilbud og Undervisning Flemming Nielsen om det faktum, at de to repræsentanter for henholdsvis Skolelederforeningen og Danmarks Lærerforening (DLF) forud for det seneste møde i Skolestrukturudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune …

Skoleledere og -lærere forlader Skolestrukturudvalget Læs mere »

Nyt projekt skal undersøge oversvømmelse i Ringkøbing Skjern kommune

Nyt projekt skal undersøge oversvømmelse i Ringkøbing Skjern kommune

»Ringkøbing-Skjern Kommune indgår som en slags »levende laboratorium« i projektet, som skal ende med, at vi finder frem til en model, der kan bruges i arbejdet med klimatilpasning i forhold til oversvømmelse, uanset om den kommer fra havet, vandløbene, fra højtstående grundvand, langtidsregn eller skybrud,« siger Ivan Thesbjerg, afdelingsleder i land og vand i kommunen og ankermand på projektet.

Tørster du efter din egen boring til havevanding?

Tørster du efter din egen boring til havevanding?

Ringkøbing-Skjern Kommune giver som udgangspunkt tilladelse til etablering af haveboringer i hele kommunen. Der er dog regler for, hvor man må etablere sin boring i forhold til bygninger, nedsivningsanlæg, veje, vandværkets drikkevandsledning og en række andre forhold. Det er alt sammen noget, som kommunen skal forholde sig til, inden tilladelsen gives.

Dimissionsfest for frontløbere

Dimissionsfest for frontløbere

De første studerende på Ringkøbing-Skjern Kommunes pt. eneste videregående uddannelse dimitterer på tirsdag – og får borgmestertale og skulderklap med på vejen ud i det lokale erhvervsliv. Dimissionen markerer nemlig også et vendepunkt for kommunen.

X