Naturens Rige

Valget grundlovsdag er demokratiets festdag

Når hhv. partistemmerne og de personlige stemmetal for Ringkøbing kredsen foreligger (sandsynligvis engang i løbet af natten), udsendes de via mail. I øvrigt henviser vi også her til www.kmdvalg.dk, som opdateres løbende.