Hjem » Erhverv » Hvordan ser dit energiregnskab ud

Hvordan ser dit energiregnskab ud

Danske husstande står for 30-40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Derfor er der et stort potentiale i at energioptimere boliger eksempelvis ved hjælp af udskiftning af varmekilder, energirenoveringer, elbesparelser og andet, som fremmer den grønne omstilling.

Fyrer du for fuglene og varmer du huset op med kulsort olie i tanken, så er det måske på tide med et medlemskab af en energiklub eller et gratis energitjek af dit hus.

Det skriver Ringkøbing-Skjern Kommune i en meddelelse. Kommunen har selv en ambition om at være 100 pct. selvforsynende med vedvarende energi allerede i 2020. Det betyder, at der skal produceres mere grøn energi. Men det betyder også, at der skal spares på forbruget.

Og hér kommer boligejerne ind i billedet, for der er mange kilowatt-timer og kroner at spare på at få energioptimeret sin bolig og ved at ændre dårlige vaner i dagligdagen.

Som eksempel drages Gert Kargo Christensen fra Dejbjerg ind, hvor han fortæller om sine oplevelser omkring energitjek.

Vores træpillefyr er ved at være gammelt, så jeg spekulerede på, om det ville være en fordel for os at få installeret varmepumper i stedet, fortæller han.

Derfor kontaktede han kommunen og bad om et af de gratis energitjek af huset, som tilbydes i Projekt LandsbyEnergi.

Gert Kargo Christensen har helt styr på, hvor mange millimeter isolering, der ligger under taget og ved, hvad der er under gulvet på familiens renoverede husmandssted. Alligevel blev han klogere af mødet med energirådgiveren, og har bl.a. fået bekræftet, at der også er besparelser at hente på de små forandringer:

Der er rigtig mange kilowatt-timer sparet ved at skifte gammeldags glødepærer ud med LED-pærer i lamperne, og meget vand at spare på at skifte bruserhovedet ud med et vandbesparende. Det kræver interesse, før man skifter adfærd, men nogle gange er det så lidt, der skal til, siger han.

Energiklubber – fornuft og fællesskab
Med støtte fra kommunen og i samarbejde med et par naboer har Gert Kargo Christensen dannet Energiklubben i Dejbjerg, der arbejder for at få gjort folk i lokalområdet opmærksomme på, at der er meget sparet ved at få energioptimeret boligen.

En af tankerne bag energiklubben er, at man får snakken over køledisken og får fortalt, at man f.eks. kan søge om tilskud til energiforbedringer i energiforsyningsselskabet, og at man kan få en energirådgiver ud, som går hele boligen igennem, forklarer han.

Fredag den 8. juni inviterer Energiklubben alle interesserede borgere i lokalområdet på stegt flæsk og persillesovs – og på information om energioptimering af boliger. Ligesom Energiklubbens øvrige aktiviteter er fællesspisningen og informationsmødet en del af Projekt LandsbyEnergi, der sætter fokus på energiforbruget i private boliger i Ringkøbing-Skjern Kommunes landdistrikter.

Gennem møder med borger- og sogneforeninger har kommunens energisekretariat opmuntret lokalsamfund udenfor centerbyerne til at oprette energiklubber, hvor man i fællesskab kan udveksle erfaringer og diskutere energioptimering:

Hvem er det, man lytter til, når man skal have renoveret boligen, udskiftet varmekilden eller overvejer at hulmursisolere? Spørger Alexander Lauring Knudsen, projektleder for Projekt LandsbyEnergi under Ringkøbing-Skjern Kommunes energisekretariat. Og svarer selv:

Rigtig mange træffer beslutninger ud fra erfaringer og gode råd fra naboen, venner og familie. Derfor udgør energiklubberne et virkelig brugbart forum for debat.

Energiklubberne kan eksempelvis bede om at få rådgivere ud til fælles informationsmøder på kommunens regning.

Vi gi’r endda kaffe og kage til de fremmødte, tilføjer Alexander Lauring Knudsen. Fordelen for kommunen er, at møderne stille og roligt skubber til den grønne omstilling.

Man får noget viden, så man ikke bare ringer til VVS’eren og bestiller et nyt oliefyr, den dag det gamle takker af, fortæller han.

Gratis energitjek
En af de ting, energiklubberne formidler til lokalsamfundet er muligheden for at man som boligejer i landdistrikterne kan få et gratis energitjek af sin bolig. Netop med det formål, at boligejerne vil tænke i grønne løsninger, når boligen skal forbedres.

Rådgiverne går huset igennem sammen med boligejeren og fremsender bagefter en rapport med beregninger på besparelser og en prioriteret liste over forslag til forbedringer. Rapporten gør det helt klart, hvad der giver størst besparelse, og hvor lang tid der går, før det har tjent sig hjem.

– Når folk kan se, at det giver økonomisk mening at skifte et gammelt fyr ud med en varmepumpe f.eks., så skifter de, siger Jens Dyrmose Lund Kristensen, energirådgiver hos Scanenergi, der sammen med EnergiTjenesten gennemfører projekt LandsbyEnergi for kommunen.

Ind imellem er det endog meget lavthængende frugter, Jens Dyrmose Lund Kristensen høster for folk. Som da uisolerede varmerør løb gennem et udhus og sikrede, at der var 20 grader varmt derude året rundt.

De brugte udhuset til at tørre tøj i, og det var egentlig meget bekvemt, så derfor havde de ikke gjort noget ved rørene. Men de havde et kæmpe varmespild, og fik da også isoleret varmerørene i en fart, da jeg beregnede, at de kunne spare et par tusinde om året ved at købe rørskåle til 80 kr. pr. meter, siger han.

Energiregnskabet går altid op
Jens Dyrmose Lund Kristensen peger på, at der udover den økonomiske gevinst ved at energioptimere, også er et andet væsentligt regnskab at tage med i overvejelserne for boligejerne:

Nogle gange er besparelsen ved at isolere yderligere eller at skifte f.eks. vinduerne ud så beskeden, at det økonomisk ikke kan betale sig. Men man skal også kigge på indeklima, komfort og miljødelen af en CO2-begrænsning. Ældre huse har rigtig godt af ventilation og af at få fugten ud. Og hvis man nu kunne undgå træk og fodkolde gulve ved at skifte til energiglas, har man fået en gevinst på energiregnskabet for en økonomisk investering, siger energirådgiveren.

Han undrer sig over, at rigtig mange forsømmer at energioptimere deres bolig. En undren som Alexander Lauring Knudsen deler:

Folk bruger gladeligt 100.000 kr. på at skifte køkkenet ud og tror, at det højner værdien af deres bolig. Men energiinvesteringer som solceller eller jordvarme bonner meget bedre ud på ejendomsmæglerens prisfastsættelse, hvis man skal sælge, siger han.

Læs mere og bestil energitjek på www.energi2020.dk/landsbyenergi

Kommentar

kommentarer

Læs også

Kommunen inviterer 57.000 borgere til kaffemøde

Anledningen er Ringkøbing-Skjern Kommune skal have nye politikker. Derfor ønsker de din mening om, hvordan …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *