Hjem » Erhverv » Ny affaldsordning kommer i 2020
I 2020 vokser skraldespandene fra et til to rum

Ny affaldsordning kommer i 2020

Vi skal genanvende mere affald end vi gør i dag. Derfor vedtog Teknik- og Miljøudvalget på deres seneste møde at indføre en ny affaldsordning fra 2020. Når den kommer, bliver det muligt for borgere at sortere madaffald fra hjemmet.

– Udviklingen går mod mere og mere genanvendelse, og det er også en retning, vi skal gå i. Det er sund fornuft at genbruge det, vi kan. Samtidig gør kildesorteringen hjemme i husstandene det nemmere at håndtere affaldet senere i processen, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget John G. Christensen.

I dag genanvendes mellem 29-31 procent af affaldet, men statslige regler kræver, at genanvendelsen skal hæves til mindst 50 procent i 2022.

– Vi skal virkelig sætte ind for at rykke på genanvendelsesprocenten. Vi har den fordel, at vi kan trække på viden fra andre kommuner gennem AFFLD-samarbejdet, så vi lærer af deres gode og mindre gode erfaringer og får lavet en god løsning i første hug, siger John G. Christensen.

En skraldespand med to rum
Løsningen i Ringkøbing-Skjern Kommune bliver en beholder med to rum. Erfaringer fra andre kommuner viser blandt andet, at der skal affaldsbeholdere af en vis størrelse til, når man skal sortere mere end en type affald i samme spand, ellers bliver den svær at tømme ordentligt. Derfor kommer der også spande med en større volumen, hvor den mindste beholder på 240 liter bliver fordelt på 144 liter til restaffald og 96 liter til madaffald. I dag har de fleste husstande en affaldsspand på 80 liter.

Ifølge planen vil der også blive udleveret poser til madaffaldet, ligesom der følger en grundig og overskuelig sorterings-guide med affaldsbeholderen. For at øge genanvendelsesprocenten åbner ordningen op for, at kommunen kan vælge med tiden at bygge flere affaldstyper og dermed flere beholdere på. Det har udvalget bedt administrationen om at lave yderligere beregninger på.

Skraldebiler er flaskehalsen
Det kræver særlige lastbiler at tømme to-rumsbeholdere, og mange kommuner investerer i øjeblikket i denne type løsninger. Der er derfor lang ventetid på lastbiler, og den nye affaldsordning forventes derfor først at kunne indføres i marts 2020.

Det giver driftsafdelingen god tid til at forberede den nye ordning og få nye affaldsbeholdere ud til alle husstande. Og tidspunktet skulle også være godt inden affaldsmængderne stiger i sommerhalvåret.

– Der er mange ting, man allerede i dag kan gøre, hvis man gerne vil ud af starthullerne. Først og fremmest kan man tænke over, hvordan de varer, man køber er emballeret. Måske behøver en avocado ikke ligge i en plastbakke med folie omkring? Dernæst kan man også hjemme hos sig selv sortere pap, glas, dåser og hård plast fra og aflevere det på lokale indsamlingssteder, ligesom de større genbrugspladser tager imod alt fra udtjente havemøbler til hårde hvidevarer og el-artikler, siger John G. Christensen.

Find et kort over de lokale miljøstationer med molokker samt genbrugspladser på kommunens hjemmeside www.rksk.dk/affald

Udvalgsformanden fortæller, at der vil blive informeret grundigt om ændringerne i god tid, inden den nye affaldsordning rulles ud:

– Når beregningerne er afsluttet, og udvalget har besluttet den endelige løsning for alle områderne, vil der blive informeret grundigt, men jeg ved, at der er tanker om alt fra videoer og skraldehappenings til open by night, over en ny hjemmeside og en hotline, man kan ringe til og få svar på sine spørgsmål. Vi vil gøre meget for, at alle har mulighed for at komme godt i gang og måske endda blive lidt hooked på skraldesortering, siger udvalgsformanden.

Ordningen omfatter i første omgang ikke sommerhusområderne.

Kommentar

kommentarer

Læs også

Kommunen inviterer 57.000 borgere til kaffemøde

Anledningen er Ringkøbing-Skjern Kommune skal have nye politikker. Derfor ønsker de din mening om, hvordan …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *