Hjem » Foreninger & Fritid » Nu må man skyde efter skarven, for lystfiskernes lakseyngel er i fare
Foto: Wikipedia

Nu må man skyde efter skarven, for lystfiskernes lakseyngel er i fare

Tidligere har erhvervsfiskerne bandet den sorte fugle langt hen hvor pebret gror, for den fiskespisende forhistoriske urfugl, syntes ingen nedre grænse at have for dens glubende appetit.

Navnligt omkring fiskernes bundgarn og ruser ses den sorte skarv oftest siddende på en rusepæl med udspredte vinger, for at tørre sig. Men samtidig holder den et skarpt øje med fisk i og omkring fiskernes garn. Først når der ikke er flere fisk fortrækker de til andet område. En voksen skarv kan nemt fortære omkring et halvt kilo fisk og yngel om dagen.

Nu ses skarven også i stort antal ved åer og udløb, specielt Skjern Å og udløb i Ringøbing Fjord, der i de efterhånden meget milde vintre ikke er tildækket med hverken is eller sne. Her ser man skarven jage i flok på indtil flere hundrede ad gangen, hvor de hurtigt kan »støvsuge« en hel å-strækning for fisk og yngel.

Det er faldet lystfiskerne for brystet, for mange års arbejde med at sikre laksebestandens robusthed med ekstra udsætning af lakseyngel, kan på få timer blive ødelagt af de hurtigt flyvende og svømmende fiskespisende fugle.

Problemet er så grelt, at Skern Å Sammenslutningen (SÅS) har udfærdiget en egentlig skarvpolitik, som de nu sender ud til offentligheden, for at søge støtte i kampen mod de laksespisende skarv.

Konkrete forslag fra Skjern Å Sammenslutningen (SÅS)

Skjern Å Sammenslutningen vil derfor overfor relevante myndigheder kræve at:

  • Skjern Å Systemet friholdes fuldstændigt for skarv.
  • Skarvkolonierne i Ringkøbing Fjord skal fjernes.
  • At Myndighederne påtager sig ansvaret for ovenstående.

Samtidig gøres der opmærksom på, at Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) går ind for mangfoldighed og stor biodiversitet i naturen. Der skal være plads til alle arter, herunder også åens fisk, der indgår som en væsentlig og naturlig del af fødekæden.

Imidlertid har udviklingen i skarvens fødesøgning i Skjern Å og på fjorden haft så negativ indvirkning på fiskebestanden, at antallet af fisk i åen er historisk lavt.

  • Stallingen, som tidligere var meget talrig, er i akut fare for at uddø.
  • Laksen, som er hele områdets signaturfisk, har det også svært, og bestanden er som det eneste sted i Danmark nedadgående. Antallet af laks ligger for nuværende kun 25 til 30 % af potentialet.
  • Havørred og bækørred i vandløbene er langt under det niveau, som forventes i et vandsystem som Skjern Å.

Skud fra motorbåd skal skræmme skarven væk

Mere rabiat bliver der nu erklæret krig mod skarven der snupper laksen ved slusen i Hvide Sande. 27 jægere skal i følge Dagbladet Ringkøbing Skjern ud med motorbåd og skyde fuglene og forhåbentlig skræmme dem væk fra området.

Kilde: SÅS og Dagbladet Ringk-Skjern samt wikipedia

Kommentar

kommentarer

Læs også

Når fysikken gør ondt, skal psyken også masseres

Vi kender det alle sammen, en hverdag der løber hurtigere end vi selv kan følge …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *