Hjem » Erhverv » Hvide Sande Shipyard leverer flyshooter til Island

Hvide Sande Shipyard leverer flyshooter til Island

Det er den islandske fiskerfamilie Óli, med Gudlaugur Junior og Senior samt dennes broder, der har investeret i en nybygget kombineret flyshooter og garnbåd, til erstatning for fiskerfamiliens nuværende to andre både.

Rederiet Hafborg har Gudlaugur Senior haft siden han for næsten 30 år siden i 1988 trådte ind i fiskeriet på Island. Det er i tidens løb blevet til ikke mindre end små 10 fartøjer af forskellig størrelse, med kvoter til det havgående fiskeri samt det kystnære. Rederiet ejer i forvejen 2 både, en flyshooter og en garnbåd, som det er meningen skal slås sammen i et nyt fartøj. Således nye »Hafborg«, som båden er døbt, kommer til at dække hele fiskeriet af efter rund- og fladfisk omkring Island. En kombineret løsning, som efter Gudlaugur Senior´s udsagn er helt nødvendig, da man i islandsk fiskeri, heller ikke kan se længere frem end et år ad gangen.

Netop denne situation, udfordret med vigende priser på fisk og en usikker islandsk fiskeripolitik, skulle man tro ville få den erfarne islandske fisker til at »klappe hesten« en ekstra gang, inden man springer ud i en millionstor investering.

Men de økonomiske afvejninger i forhold til en nybygning, der både giver optimalt bedre fiskekvalitet, med deraf følgende højere afregningspriser samt nogle fornuftige driftøkonomiske betragtninger og over til den øget sikkerhed ombord for besætningen med en bedre og øget komfort. Alt dette set i lyset af rationaliseringerne og besparelserne, har fået brødrene i familien Óli samt Gudlaugur junior, der er den nye generation af fiskere, til at vælge nyt og underskrive kontrakten med Hvide Sande Shipyard.

Gudlaugur Junior fortæller, at selve samarbejdet med Hvide Sande Shipyard, både har været yderst positivt og konstruktivt samt koncentreret og fagligt. Så der under hele byggefasen, kun har været brug for 8 besøg af nogle enkelte dages varighed ved det vestjyske værft. Med sidste besøg i disse dage, med navngivning og dåb, inden den endelige afrejse fra Værftet. En afrejse som forventes her de kommende dage.

Samarbejdet og tidsplanen er overholdt til punkt og prikke, så nu venter de islandske fiskere kun på deres eget skibstilsyn, der trods godkendelser og forsikringer fra andre myndigheders side, selv lige skal indover skibet, inden afrejsen til Island.

Far og søn kommer hjem til et fiskeri, hvor de med deres kvoter i både det kystnære og det havgående fiskeri, fortrinsvis vil fange torsk. Et fiskeri der også med det nye fartøj vil udgøre omkring 80 procent af fiskeriet. Fiskeriet efter torsk foregår overvejende syd for øen Grimsey og ned til Akureyri i det Nordlige Island, hvor familien Óli er bosiddende.

Et topmoderne fartøj, forberedt til fiskeri efter forskellige arter og med det sidste nye i elektronik indenfor fiskeriet, ønskes »Hafborg«, familien Óli samt besætning god vind fremover.

Kommentar

kommentarer

Læs også

Vil du have indflydelse på Hvide Sandes udvikling

Så er chancen her, hvor Arkitektskolen i Aarhus inviterer til Workshop og Debat om fremtidens …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *