Hjem » Erhverv » Fantastisk resultat for Fjernvarmen i Hvide Sande

Fantastisk resultat for Fjernvarmen i Hvide Sande

Med formanden for Hvide Sande Fjernvarmeværk, Henning Davidsens beretning for regnskabsåret sidste halvdel af 2015, kunne formanden konstatere, at det ikke var så længe siden sidst, der var generalforsamling.

Årsagen er selvfølgelig ændringen af regnskabsåret til kalenderåret og den ordinære generalforsamling kunne således enten blive afholdt nu efter et halvt år eller efter halvanden år – det blev det første.

Glæden over at kunne nedsætte de faste forbrugsafgifter, og efterfølgende i det nye afregningsår både bibeholde og fastholde det lave niveau, var en yderst tilfredsstillende nyhed for de forsamlede fjernvarmebrugere der var mødt op i Fiskeriets Hus, her torsdag aften til Fjernvarmeværkes ordinær Generalforsamling.

I beretningen kom formanden ind på Solvarmeanlægget, som har produceret 2.130 MWh,  svarende til 13,1 % af den årlige varmeproduktion, hvilket er så tilfredsstillende, at formanden med et smil kunne konstaterer at, »Solvarmen kører godt.«

Tilsvarende  gjorde El-kedlen det også godt, hvor produktionen her er steget i forhold til sidste år og gaskedlerne fik også ros med på vejen, da de i dag dækker  43,4 procent af den årlige varmeproduktion.

Under investeringer havde Fjernvarmeformanden en overraskelse med til de mange forsamlede. Henning Davidsen lagde ud med forklaringen på det overløb der er af vindmøllestrøm, som  efter formandens mening nemt kunne bruges til varmeproduktion, istedet for at »forære« strømmen til tyskerne eller endnu værre, at lade vindmøllerne stå stille i en periode. Disse stilleperioder for de 3 møller på Havnen, er frustrerende, når man ved, at strømmen herfra nemt kunne bruges effektivt i fjernvarmeværkets El-kedel og derved komme hele byen til gode.

Fjernvarmeværket overtager måske HavMøllerne ved Havnen

Driftsleder Martin Halkjær Kristensen fra Varmeværket, har regnet på om det regnskabsmæssigt hænger sammen, at Fjernvarmeværket overtager møllerne på Havnen og bruger den El man kan i varmeværket og derefter sælge resten. Det kunne det ikke i første omgang pga. energiafgiftssystemet. Bestyrelsen søgte derfor SKAT om forhåndstilsagn om afgiftsfritagelse, i det tilfælde Fjernvarmen køber møllerne og trækker et direkte kabel til værket.

Den 22. januar fik Hvide Sande Fjernvarmeværk svar fra SKAT, og noget overraskende fik værket det ønskede svar konstaterede en tilfreds fjernvarmeformand.

Efterfølgende har fjernvarmen haft rådgivningsfirmaet Rambøll til at gennemregne ideen. De har regnet på såvel økonomien, som de tekniske løsninger der skal til.

Rapporten fra Rambøll fastslår, at der vil kunne opnås en attraktiv produktionspris på ca. 316 kr/MWh mod nuværende gennemsnitspris på ca. 355 kr/MWh. Da der her er tale om en sammenligning med de ekstraordinære lave priser på naturgas værket har i øjeblikket, er det i følge fjernvarmeformanden et yderst interessant og ret spændende projekt at gå videre med. Det besluttede en enig bestyrelsen da også  på mødet den 1. marts 2016. En beslutning hvor formanden Henning Davidsen, stod udenfor døren, da han var inhabil i sagen, i kraft af sit formandsskab i Møllelauget.

Møllelauget har ligeledes sagt god for et salg til Fjernvarmen, på et ordinært interessentskabsmøde. Prisen for overtagelsen skal dog endeligt vedtages på et ekstraordinært interessantskabsmøde i Møllelauget, hvorefter også Ringkøbing-Skjern Kommune vil stille den fornødne garanti, således der kan optages et lån igennem kommunekredit, med fast lav rente i 20 år på 1,48 procent uden bidragsydelser.

Der var en del spørgsmål til projektet som, investeringens størrelse i forhold til afkastet og besparelsen for den enkelte fjernvarmeforbruger samt størrelsen på grundlejen for møllerne på Havnen og mange andre, men udsigten til at varmeprisen kan fastholdes mange år frem i tiden, ved køb af møllerne og det faktum at man kan udnytte overløbsstrømmen i værkets kedelanlæg, mente formanden også, samt på baggrund af Rambølls rapport og Martins Halkjær Kristensens udregninger, at det vil blive »en fornuftig forretning at overtage«.

Bestyrelsen blev da også genvalgt og ordstyren kunne efterfølgende takke for god ro og orden, til de mere end dobbelt så mange fremmødte, man normalt ser til Fjernvarmeværkets generalforsamling.

Du kan læse Formandens beretning her

Kommentar

kommentarer

Læs også

Kommunen inviterer 57.000 borgere til kaffemøde

Anledningen er Ringkøbing-Skjern Kommune skal have nye politikker. Derfor ønsker de din mening om, hvordan …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *