Hjem » Erhverv » »Den blå legeplads«, er den første af sin art i Europa
Med den Blå Legeplads ønsker man at skabe et særligt blåt byrum med et kunstigt surfrev

»Den blå legeplads«, er den første af sin art i Europa

Hvide Sande er igen kommet på alle læber. Det hele startede med »Den gode idé«, det skriver »Underværker«, som er en realdaniakampagne, der hjælper ildsjæle med at gøre deres idéer til virkelighed.

Med den Blå Legeplads ønsker man at skabe et særligt blåt byrum med et kunstigt surfrev, som også yder kystbeskyttelse. I tilknytning hertil skabes en bæredygtig surfaktivitetsplads på land, der indrettes med »brugte« surfbrædder, der kreativt og nyskabende bliver til gynger, balancebrædder, klatrevægge og meget mere.

Èn af Hvide Sandes styrker, er netop den levende og autentiske hvide strand, med det farverige surfmiljø og molerne, specielt mod syd. Her bliver »Den Blå Legeplads« realiseret, hvor det er meningen at den skal samle lokale og turister omkring »livsglæde og leg«, hvor man mødes på tværs og er sammen om det nære, tæt på havet.

Sommeraktivitet ved Sydmolen

Den nye sydmole fungerer allerede i dag som nærmest en strandpromenade, så »Den blå legeplads« bliver blot en videreudvikling og udbygning af det eksisterende.

Man ledes via parkeringspladsen fra Tungevej til surfaktivitetspladsen, der er planlagt i forlængelse af parkeringspladsen direkte til sydmolen. Der etableres en »surfsti« i træ, der kan fjernes.

Ved parkeringspladsen har en lokal erhvervsdrivende en velbesøgt surfcafe. Området er havnens, som har givet tilladelse til etableringen. Ved kysten i vandet etableres dynamiske kunstige sandrev, som har til formål at reetablere tidligere skrårevler og dermed også reetablere gode surfforhold.

Hvad sker der og hvornår

Rambøll har udført de tekniske undersøgelser og simuleringer af, hvordan et rev etableres, som kunstigt surfrev og kystbeskyttelse. På den baggrund udarbejdes der en prototype, som løbende tilpasses over 3 år. Der er til projektet opnået foreløbig tilladelse fra Kystdirektoratet og Hvide Sande Havn har indvilliget i etablering af sandrevet. Vedligeholdelsen af revet udføres i højsæsonen og det vurderes, at revet vil fungere hele sæsonen.

Surfaktivitetspladsen »Den blå Legeplads«

Surfaktivitetspladsen er for børn og voksne, som skabes og etableres af brugte surfbrædder, der bruges som balancetræning, sansestimulering og gynger samt borde og bænke m.m.

Som projektejer står Holmsland Klit Turistforening.

En lokal styregruppe udpeges med repræsentanter fra erhverv, kommune, turisme, havn og Dansk Kyst- og Naturturisme.

Projektet er opstået hos en lokale ildsjæle, der i en workshop med hele 30 ivrige brainstormere, har genereret og skabt ideer til nye aktiviteter og mødesteder med udgangspunkt i Hvide Sandes DNA (Sand, Vand, Surf og Fisk)

I »Den Blå Legeplads« kobles de mange ideer fra workshoppen, som følges op med stor opbakning og støtte fra projektets mange frivillige. Frivillige der lever og ånder for den vestjyske natur og deres naturlige blå legeplads, som har opnået økonomisk støtte til forprojektet fra Ringkøbing – Skjern Kommune.

Kilde: Underværker

Kommentar

kommentarer

Læs også

Når fysikken gør ondt, skal psyken også masseres

Vi kender det alle sammen, en hverdag der løber hurtigere end vi selv kan følge …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *