24. oktober 2021

Valgaften for de nyeste vælgere

Valgaften for de nyeste vælgere

Unges deltagelse i valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet halter traditionelt lidt bag efter de ældre generationers. Faktisk så viser en ny befolkningsrundspørge, at kun 62procent af de stemmeberettigede unge under 24 år har tænkt sig at stemme til Kommunalvalget den 16. november.