Madaffald skal fremover håndteres på en anden måde i Ringkøbing Skjern Kommune

Tjek din e-Box, der er Brev på vej om nye affaldsbeholdere

Med den nye ordning vil det være slut med at aflevere restaffald på kommunens miljøstationer. Det betyder samtidig, at bringeordningen i sommerhusområderne, hvor ejere eller lejere bringer deres restaffald til nærmeste lokale miljøstation, også ophører. I stedet skal hver enkelt sommerhus udstyres med sin egen affaldsbeholder.