Sundhedsplejerskens forebyggende graviditetsbesøg er en succes

Et af formålene med graviditetsbesøget er, at der allerede før fødslen skabes en kontakt mellem de kommende forældre og sundhedsplejersken, så relationer og tillid skabes forud for fødslen.