Hjem » Erhverv » Ringkøbing-Skjern Kommune går med i fælles turismeplan for Vestkysten
Foto: Ringkøbing Fjord Turisme
Foto: Ringkøbing Fjord Turisme

Ringkøbing-Skjern Kommune går med i fælles turismeplan for Vestkysten

I dag er en fælles turismeudviklingsplan for den jyske vestkyst frem mod 2025 blevet offentliggjort. Ringkøbing-Skjern Kommune er en af de aktive parter i udviklingsarbejdet, som skal gøre Vestkysten til en førende kystdestination i europæisk sammenhæng.

 

Det er blandt andet Hvide Sande, Søndervig, Bork Havn og Nymindegab som en samlet destination samt 15 øvrige feriesteder langs vestkysten, som skal styrkes for at indfri det ambitiøse mål.

– Vi ser gode og spændende perspektiver i, at vi med turismeudviklingsplanen nu har et fælles, strategisk greb langs hele Vestkysten. Turismen er et område, hvor Ringkøbing-Skjern Kommune i forvejen er med helt fremme, når det kommer til at udvikle de tilbud, som kan understøtte en fortsat vækst, der kommer lokale såvel som turister til gode, siger Søren Elbæk, 1. viceborgmester og formand for Erhvervs- og Vækstudvalget.

Han nævner det kommende oplevelsescenter Naturkraft og Søndervig Feriepark som nogle af de større tiltag, der skal give turisterne et varieret udbud af oplevelser og booste overnatningskapaciteten lokalt.

Fem indsatsområder og 19 tiltag
Turismeplanen peger på fem indsatsområder og 19 tiltag. Blandt tiltagene er at skaffe mere overnatningskapacitet, udvide sæsonen så det er mere attraktivt for private at investere i kystnære oplevelser, restauranter og overnatning samt at destinationerne skal blive endnu bedre til at møde turisternes høje krav til rekreative stier, toiletter, byrum og oplevelser.

– Det er et område i konstant udvikling, og for at følge med og udvikle kvalitetstilbud skal vi både turde rykke selv og række ud og se os selv i en større sammenhæng – sådan som turisterne ser os. Derfor samarbejder vi i forvejen med Varde Kommune i Vestkystens Turismevækstklynge om nogle af de samme temaer som indgår i turismeudviklingsplanen for hele kyststrækningen, siger Søren Elbæk.

Han tilføjer, at den fælles plan også kan føre en øget national bevågenhed på kystturismens potentialer med sig.

Turismevolumen langs vestkysten er i dag koncentreret omkring to knudepunkter i Nordjylland og omkring Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner. Ifølge planen kan knudepunkterne trække mere vækst, men også andre destinationer skal i spil. Den største vækst skal ske ved at tiltrække nye målgrupper med øget forbrug og turister, der kommer på andre tidspunkter af året.

Turisme i samklang med naturen
Bevarelsen og beskyttelsen af den rå og unikke natur, som er hovedårsagen til, at turisterne besøger den danske vestkyst, er et vigtigt omdrejningspunkt. Derudover fokuserer planen i høj grad på udvikling af oplevelser og tilbud i “spor”, der inviterer vestkystturisten til at bevæge sig mere langs kysten.

Udviklingsplanen skal også være startskuddet til et øget investeringsniveau på Vestkysten. Der skal være tættere samspil mellem offentlige parter, fonde og private investorer, og det vil give øgede investeringer i infrastruktur, oplevelser, bymiljøer og overnatning.

Fakta om Udviklingsplan for Vestkysten:
Udviklingsplanen indeholder i alt fem indsatsområder og 19 konkrete tiltag:

1. En samlet destination – bundet sammen af et stærkt brand og en god turismeinfrastruktur
2. Stærke feriesteder – stærke og levende kystbyer og destinationer med volumen og liv året rundt
3. Naturen som hovedattraktion – og med endnu bedre adgang til oplevelserne
4. Differentieret overnatningskapacitet – mere variation i tilbuddene
5. Strategisk investeringsfremme – målrettet og professionel indsats for at tiltrække flere investorer

Partnerskab for Vestkystturisme har stået for udarbejdelsen af planen med assistance fra BARK Rådgivning og Norrøn arkitekter.

Planen er finansieret af:
· 11 kommuner: Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Varde, Esbjerg, Fanø og Tønder kommuner
· Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark
· Realdania
· Dansk Kyst- og Naturturisme

Udviklingsplanen for Vestkysten, der i dag er blevet præsenteret for erhvervsministeren, sætter en række mål for vækst og udvikling. Turismen på Vestkysten som samlet destination skal nå op på 23 mio. overnatninger i 2025 svarende til en årlig vækst på 3,3 pct. Omsætningen skal øges med årligt 4 pct. og nå op på 22 mia. kr. i 2025. Væksten skal bl.a. ske gennem tættere samarbejde op langs hele kysten og en fokuseret udvikling og kvalitetsløft af 18 udvalgte feriesteder.

Turismeforbrug i Ringkøbing-Skjern Kommune: (2015) 2.537 mio. kroner.
Turismeskabte årsværk (2015) 2.885
Antal overnatninger (2017): 3.732.805
Årlig gennemsnitlig vækst 2013-2017: 5.2 procent.

Turismeforbrug langs Vestkysten 2015 (mio. kr.): Frederikshavn 1.966, Hjørring 1.559, Jammerbugt 1.529, Thisted 699, Varde 2.091, Lemvig 545, Holstebro 839, Ringkøbing-Skjern 2.537, Esbjerg 1.082, Fanø 471 Tønder 1.346, I alt 14.663

Læs mere om Udviklingsplan for Vestkysten her
Læs mere om Ringkøbing-Skjern og Varde kommuners samarbejde i Vestkystens Turismevækstklynge her

Kommentar

kommentarer

Læs også

Kommunen inviterer 57.000 borgere til kaffemøde

Anledningen er Ringkøbing-Skjern Kommune skal have nye politikker. Derfor ønsker de din mening om, hvordan …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *