Hjem » Erhverv » kommunens ansatte nærmest strutter af sundhed
Ringkøbing-Skjern ligger over landsgennemsnittet blandt kommunerne, når man ser på andelen af langtidsfriske medarbejdere.

kommunens ansatte nærmest strutter af sundhed

Ringkøbing-Skjern kommune ligger over landsgennemsnittet blandt kommuner, når man ser på andelen af langtidsfriske medarbejdere.

Andelen af medarbejdere med sygefravær ligger omvendt et pænt stykke under landsgennemsnittet og samtidig er antallet af anmeldte og registrerede arbejdsulykker faldet fra 2015 til 2016.

Langtidsfriske medarbejdere er ansatte, der ikke har haft sygefravær de seneste 12 måneder og i Ringkøbing-Skjern Kommune har mere end hver tredje ansat slet ikke haft en eneste sygedag de seneste 12 måneder. Samtidig er sygefraværet faldt fra 5,2 pct. til 4,7 pct.

Det glæder stabschef for Intern Udvikling og Personale, Karen Marie Kjær Johansen, som fortæller, at Ringkøbing-Skjern Kommune har stort fokus på at have så mange langtidsfriske medarbejdere og så lavt et fravær som overhovedet muligt. Kommunen arbejder målrettet på, at nedbringe sygefraværet både centralt og decentralt i organisationen gennem mange forskellige indsatsområder.

I samtlige landets kommuner udgør gennemsnittet for langtidsfriske i 2016 24,36 pct. ifølge KL (Kommunernes Landsforening), hvilket er et fald i forhold til 2015, hvor de langtidsfriske udgjorde 25,31 pct. og i 2014 26,52 pct.

Kommunens fraværsprocent er faldet til 4,7 pct. i 2016

Landsgennemsnittet for sygefravær lå for alle landets kommuner i 2016 på 5,3 pct. Den samme fraværsprocent som i 2015 og 2014, altså en stabil fraværsprocent. Derimod er Ringkøbing-Skjern Kommunes fravær i samme periode faldet fra 4,8 pct. i 2014 til 4,7 pct. i 2016.

Medarbejdere og ledere uddannes til at kunne klare nye krav

»Vi holder blandt andet temadage om arbejdsmiljø, hvor vi har fokus på kompetencer, læring og samarbejde. Her uddanner vi både medarbejdere og ledere til at kunne klare de krav, de bliver stillet overfor, når arbejdet ændrer sig, fx i retning af mere samskabelse, der kræver, at borgerne i højere grad selv skal tage ansvar for det gode liv«, siger stabschef i Intern Udvikling og Personale, Karen Marie Kjær Johansen.

»Det er klart, at det kan give anledning til stress, når man skal arbejde på nye måder, der stiller nye krav til både ansatte og borgerne. Heldigvis kan vi se, at det hjælper, at medarbejdere og ledere sammen forholder sig til, hvordan de kan gribe det an«, fortsætter Karen Marie Kjær Johansen.

Hun fremhæver, at et stort kultur- og kompetenceprojekt, har udrustet ledere og medarbejdere fra hele kommunen med teknikker og metoder til at tale med borgerne om, hvordan de sammen bedst udfører opgaverne.

»Godt arbejdsmiljø handler om, hvad vi kan gøre såvel ledelsesmæssigt, som på kollegialt og individuelt niveau. Kultur- og kompetenceprojektet har over en bred kam forberedt ledere og medarbejdere på at kunne håndtere de nye krav i forhold til samskabelse med borgerne«, fortæller stabschefen.

»Man må sige, at vores indsatser giver pote, men vi er også klar over, at vi i forhold til landsgennemsnittet er rigtigt godt hjulpet af den høje vestjyske arbejdsmoral. Vi har over hele linjen medarbejdere, der rigtigt gerne vil passe deres arbejde, og det er selvfølgelig også en del af forklaringen«, siger Karen Marie Kjær Johansen.

Fald i antal anmeldte og registrerede arbejdsulykker fra 2015 til 2016

Der skete i 2016 et fald i antallet af anmeldte arbejdsulykker og antallet af registrerede arbejdsulykker er ligeledes faldet. En anmeldt arbejdsulykke adskiller sig fra en registeret arbejdsulykke ved, at der er tale om fravær eller en højere alvorsgrad. Anmeldte arbejdsulykker bliver vurderet hos kommunens forsikringsmæglerfirma.

Smileyordning fra Arbejdstilsynet

Generelt er der et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Arbejdstilsynets smiley ordning vidner herom. I forbindelse med tilsynsbesøg tildeler Arbejdstilsynet smileys, hvor den grønne smiley tildeles, når Arbejdstilsynet intet har at bemærke.

Pr. juni 2017 var der givet 123 grønne smileys, 2 gule smileys og ingen røde smileys til Ringkøbing-Skjern Kommune.

Naturens Rige

Kommentar

kommentarer

Læs også

Vil du have indflydelse på Hvide Sandes udvikling

Så er chancen her, hvor Arkitektskolen i Aarhus inviterer til Workshop og Debat om fremtidens …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *